Prace remontowe w kościele w Cedrach Wielkich

We wtorek 16.05.2017 w Trutnowach została podpisana umowa na prace renowacyjne kościoła w Cedrach Wielkich w ramach projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław”. W ramach umowy zostaną wykonane następujące prace: – izolacja budynku kościoła, – remont i renowacja dachu i elewacji wraz z wieżą, – fundamenty, – odtworzenie chóru nad nawą główną, – uporządkowanie terenu wokół … [Read more…]